Hipnoza jest wykorzystywana już od starożytności, ale dopiero od niedawna jest ona badana. Od jakiego czasu jest ona nauczana w Stanach Zjednoczonych w ramach studiów, a od teraz również w Polsce istnieje możliwość studiowania jej w ramach Podyplomowych Studiów z Hipnozy i Hipnoterapii.

2 semestry = 18 dni = 144 godziny zajęć

 

6 900zł - całość studiów

 

praktyczne umiejętności

 

dodatkowo sesje indywidualne i superwizyjne

 

zostań

hipnoterapeutą

Zostaw kontakt do siebie, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, aby przekazać Ci informacje związane ze studiami i rekrutacją oraz odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania

profil absolwenta

Absolwent studiów, który przećwiczył wszystkie nauczane techniki jest profesjonalnym hipnotyzerem i hipnoterapeutą, który jest w stanie większość klientów w ciągu zaledwie kilku minut wprowadzić do głębokiej hipnozy. Umie fachowo wyjaśnić czym jest, a czym nie jest hipnoza oraz rozwiać wszelkie błędne przekonania i lęki z nią związane. Zna najszybsze i najskuteczniejsze techniki hipnozy i hipnoterapii, dzięki czemu jest w stanie pomóc zarówno w rozwoju osobistym klientów, jak i rozwiązywaniu problemów. Bez problemu powinien radził sobie z takimi problemami jak nałogi, fobie, problemy emocjonalne czy zaburzenia snu u większości klientów.

perspektywy zarobkowe

Absolwenci krótszych i mniej zaawansowanych szkoleń z zakresu hipnozy i hipnoterapii biorą za sesję (trwającą od 45 do 90 minut) od 100zł do 400zł (są również hipnoterapeuci, u których sesja kosztuje 3 000zł). Poziom zarobków zależy od miejsca prowadzenia sesji oraz od praktyki  im dłużej osoba jest hipnoterapeutą, tym staje się lepsza i może więcej liczyć za sesje. Tak więc absolwenci studiów podyplomowych z hipnozy i hipnoterapii mają szansę zarabiać tyle, a nawet więcej, pod warunkiem, że będą ćwiczyć nauczane techniki.

cele studiów

Po ukończeniu studiów absolwent:

 1. wie czym jest hipnoza i hipnoterapia oraz zna obszary jej zastosowania.
 2. umie wytłumaczyć czym jest hipnoza.
 3. wprowadza większość klientów do głębokiej hipnozy w czasie nie dłuższym niż cztery minuty.
 4. umie dobrać odpowiednie sposoby indukowania hipnozy dla poszczególnych klientów.
 5. prowadzi hipnozę w sposób profesjonalny, dzięki czemu jest w stanie pomóc między innymi z następującymi problemami:
  1. fobiami,
  2. nałogami,
  3. problemami bólowymi (np. bóle chroniczne, fantomowe),
  4. zaburzeniami lękowymi,
  5. problemami emocjonalnymi,
  6. nadwagą,
  7. zaburzeniami snu.
 6. fachowo wykorzystuje techniki hipnozy rozwojowej.
 7. jest w stanie nauczyć swoich klientów technik autohipnozy.
 8. stosuje hipnozę i hipnoterapię w sposób etyczny.
 9. ma pozytywny stosunek do hipnozy i hipnoterapii.
 10. promuje rzetelną wiedzę na temat hipnozy i hipnoterapii.

Cele te realizowane są poprzez:

 1. Wykłady na temat hipnozy, hipnoterapii i tematów pokrewnych.
 2. Praktyczne ćwiczenia technik hipnozy i hipnoterapii w czasie zjazdów.
 3. Ćwiczenia między zjazdami nabytych umiejętności.
 4. Odtwarzanie i omawianie nagranych przez uczestników sesji hipnozy i hipnoterapii (zarówno indywidualnie, jak i grupowo(w czasie zjazdów)).

czesne

Czesne za studia wynosi 6 900zł

Czesne można opłacić jednorazowo (przed rozpoczęciem studiów) bądź w dwóch ratach:

 • 3 450zł - przed rozpoczęciem studiów,
 • 3 450zł - przed rozpoczęciem drugiego semestru.

W przypadku płatności jednorazowej (przed rozpoczęciem pierwszego semestru) – obowiązuje zniżka w wysokości 300zł.

miejsce

Wszystkie zjazdy odbywają się w Warszawie (lub pod Warszawą).

Dokładne miejsce zostanie wysłane słuchaczom przed pierwszym zjazdem.

terminy

Najbliższa edycja rozpocznie się w lutym 2018r. W tej edycji, zjazdy z obu semestrów odbędą się w czasie jednego semestru (semestr letni roku akademickiego 2017/2018).

Terminy zjazdów najbliższej edycji:

 1. 17-18. luty 2018
 2. 10-11. marca 2018
 3. 24-25. marca 2018
 4. 7-8. kwietnia 2018
 5. 28-29. kwietnia 2018
 6. 12-13. maja 2018
 7. 19-20. maja 2018
 8. 2-3. czerwca 2018
 9. 30. czerwca - 1. lipca 2018

 

dodatkowo

dyplomy

Absolwent studiów dostanie dyplomy ukończenia następujących szkoleń/warsztatów:

 1. Intensywne Wprowadzenie do Hipnozy
 2. Podstawowe Umiejętności Hipnotyzera
 3. Hipnoza
 4. Podstawy Hipnoterapii
 5. Podstawowe Umiejętności Hipnoterapeuty
 6. Autohipnoza dla Hipnotyzerstwo
 7. Regresja Hipnotyczna
 8. Pozaregresyjne Techniki Hipnoterapeutyczne
 9. Umiejętności Hipnoterapeuty
certyfikaty

Student, który ukończy studia może starać się o otrzymanie następujących certyfikatów:

 1. Hipnotyzer I°
 2. Hipnoterapeuta I°

 

W celu uzyskania certyfikatów należy:

 1. uzupełnić wymagania certyfikacyjne (ćwiczenia technik hipnozy i hipnoterapii) do wymaganej przy danym certyfikacie liczby,
 2. przynieść dodatkowe nagrane sesje hipnozy i hipnoterapii oraz omówić je z prowadzącym (obowiązuje liczba nagrań odpowiadająca danemu certyfikatowi),
 3. uiścić dodatkowe opłaty certyfikacyjne (specjalna cena dla absolwentów studiów wynosi 150zł za cały proces certyfikacji, dla jednego certyfikatu).

praca jako hipnoterapeuta

Gdzie jako hipnotyzer bądź hipnoterapeuta możesz pracować?

od razu po certyfikacji...

Każdy absolwent studiów podyplomowych z hipnozy i hipnoterapii, który dodatkowo uzyska certyfikat Hipnoterapeuty I° może starać się o rozpoczęcie współpracy z hipnotycznie.pl.

hipnotycznie.pl zapewnia:

 • reklamę,
 • superwizję,
 • ułatwienie kwestii prawnych (księgowość, podatki itp.).

warunki ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzyma każdy student, który:

 1. Regularnie uczęszczał na zajęcia oraz wykonywał ćwiczenia w czasie nich.
  • Dozwolone jest 10% nieobecność. Wszystkie nieobecności muszą zostać odpracowane w sposób uzgodniony z prowadzącym.
 2. Wykonywał ćwiczenia między zjazdami.
 3. Napisał 5 studiów przypadków klientów, z którymi pracował wykorzystując hipnoterapię.
 4. Odbył praktyki poprzez wykonanie ćwiczeń technik hipnozy i hipnoterapii.
 5. Zdał egzamin teoretyczny.
 6. Zdał egzamin praktyczny.
 7. Przyniósł i omówił nagrania sporządzone w czasie prowadzenia hipnozy i hipnoterapii (minimum 5 nagrań).
 8. Terminowo wnosił wszystkie opłaty.

rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz na stronie Uczelni:
wssp.edu.pl/rejestracja/

Liczba miejsc ograniczona.

FAQ

 • Czy każdy może aplikować na Studia Podyplomowe z Hipnozy i Hipnoterapii?
  • Każda osoba, która ukończyła dowolne studia pierwszego stopnia (bądź magisterskie) może stać się uczestnikiem studiów.
 • Nie skończyłem jeszcze studiów, a bardzo zależy mi na nauczeniu się hipnozy i hipnoterapii. Czy mogę w jakiś sposób uczestniczyć w tych studiach?
  • Tak. Istnieje taka możliwość. Osoby, które nie mają ukończonych studiów I bądź II stopnia mogą uczyć się hipnozy i hipnoterapii, ale nie mogą dostać dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (osoba taka dostanie wszystkie pozostałe dyplomy, jak pozostali studenci).
 • Co muszę zrobić, aby zapisać się na studia?
 • Co decyduje o dostaniu się na studia?
  • Kolejność zgłoszeń.
 • Co powinienem zrobić, aby zapewnić sobie miejsce na studiach?
  • Zarejestrować się na nie, a następnie opłacić pierwszą ratę.
 • Czy w czasie studiów doświadczę hipnozy?
  • Tak. Każdy uczestnik studiów będzie miał wielokrotną możliwość doświadczyć i skorzystać z dobrodziejstw hipnozy.
 • Czy w czasie studiów nauczę się autohipnozy?
  • Tak.
 • Czy po ukończeniu studiów będę umiał hipnotyzować i prowadzić hipnoterapię?
  • Studia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były jak najbardziej praktyczne. W związku z tym kładziony jest duży nacisk praktykę, więc każda osoba, która (zgodnie z harmonogramem studiów) będzie ćwiczyła, nie powinna mieć żadnych problemów z hipnozą po ukończeniu studiów.
 • Co muszę zrobić, aby zostać dobrym hipnoterapeutom?
  • Po pierwsze musisz skończyć dobre studia podyplomowe lub szkolenia w tym zakresie, a następnie dużo ćwiczyć.
 • Czy hipnoza działa?
  • Tak. Istnieje wiele badań naukowych (np. Barrios, 1970) potwierdzających skuteczność hipnozy i hipnoterapii.
 • Czy hipnoza to grzech?
  • Nie. Sam Papież Pius XII polecał hipnozę kobietą w ciąży jako metodę zmniejszającą ból w czasie porodu.
 • Czy hipnoza jest bezpieczna?
  • Zasadniczo tak - wystarczy przestrzegać kilku prostszych metod.
   W czasie studiów będzie kładziony duży nacisk na BHP hipnozy, aby zawsze była ona bezpieczna - zarówno dla klienta, jak i hipnoterapeuty.